Konstantinas Pečiulis
VšĮ Versli Lietuva Vyr. projektų vadovas
Konstantinas turi daugiau negu 10 metų verslo konsultavimo teisiniais klausimais patirtį. Šiuo metu Konstantinas specializuojasi reikalavimų gaminiams bei Abipusio pripažinimo principo taikymo srityse ir kuruoja Lietuvos gaminių kontaktinį centrą, įsteigtą VšĮ „Versli Lietuva“, kuris verslininkams ir kitų valstybių narių institucijoms nemokamai teikia informaciją ir konsultacijas apie Lietuvoje taikomas nacionalines technines taisykles ir reikalavimus konkrečioms gaminių rūšims. Gaminių kontaktiniai centrai taip pat teikia informaciją apie valstybės narės teisės aktuose nustatytus išankstinio leidimo reikalavimus ir apie gynimo priemones, kuriomis galima pasinaudoti, kilus ginčui tarp kompetentingų institucijų ir verslininkų.

Atsakyta į 17 klausimus
© 2011 - 2015 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai